"Vývoj pracovní neschopnosti je uspokojivý a neustále se zlepšuje," řekl Igor Lipták z vedení Sociální pojišťovny.

Zatímco v roce 2003 marodilo 5,12 procenta z celkového počtu pojištěnců, loni pracovní neschopnost klesla na 3,67 procenta. V SR od ledna 2004 v prvních deseti dnech nemoci platí dávky zaměstnavatel. Stát na oplátku snížil firmám povinné odvody.

Pojišťovna nyní proplácí nemocenskou až od jedenáctého dne nemoci. V prvních třech dnech nemocenské dostane nemocný denní dávku odpovídající 25 procentům vyměřovacího základu, v dalších dnech suma nemocenské stoupá na 55 procent vyměřovacího základu, kterým je většinou mzda zaměstnance.

Celkem pojišťovna loni zaznamenala 670 812 nových případů nemocných, v roce 2003 to bylo ještě 1,25 miliónu. Nadprůměrný počet případů nemocných Sociální pojišťovna zaregistrovala ve východní části země, která patří k ekonomicky zaostalejším regionům Slovenska.

Zatímco počet nemocných loni meziročně klesl, průměrná délka nemoci se prodloužila o zhruba osm dní na 38,5 dne.