Rakev s ostatky Svatého otce odneslo z náměstí Sv. Petra do stejnojmenné baziliky 12 černě oděných mužů za hlasitého potlesku statisíců věřících.

Po krátkém obřadu uvnitř baziliky byla rakev spuštěna do podzemí krypty - místě, kde kdysi spočíval jeden z papežových předchůdců Jan XXIII.

Rozloučení pro vyvolené

Za rakví kráčeli za zvuků vatikánských zvonů nejbližší spolupracovníci Jana Pavla II. Závěrečná část pohřebního obřadu, zapečetění rakve a její uložení do krypty, už není přístupná veřejnosti.

Mezi "vyvolenými" dát poslední sbohem Svatému otci nechybějí vedle hodnostářů také jeho zaměstnanci, mj. osoby, které se do poslední chvíle staraly o papeže i jeho domácnost.

Autor: Novinky.cz s použitím satimagingcorp.com

Prostá cypřišová rakev s ostatky bude nyní vložena do zinkové, jež je hermeticky uzavřena. Obě schránky jsou následně umístěny do dubového obalu a zaklopeny deskou z proslulého zářivě bílého carrarského mramoru, který po staletí používali věhlasní sochaři včetně Michelangela. Nápis na sarkofágu zní: Joannes Paulus II 1920-2005.

V rakvi je i životopis papeže

Jan Pavel II. má zakrytou tvář hedvábným závojem a na hrudi má položenou biskupskou mitru. Vedle něj leží olověná schránka s pamětními medailemi a životopisem.

Náhrobek na délku 2,2 metru, na šířku je o metr užší. Tloušťka materiálu se podle zadání Vatikánu pohybuje od 30 centimetrů na jedné straně po osm na druhé.

Čtyřiaosmdesátiletý papež, který stál v čele katolické církve 26 let, zemřel minulou sobotu. [celá zpráva] Do Říma se s ním během jediného týdne přijelo rozloučit až pět miliónů poutníků. Obřad se tak stal jedním z největších svého druhu v historii Země. [celá zpráva]

.: NEPŘEHLÉDNĚTE