Nová úprava, která je podle guvernéra Jeba Bushe "dobrá a odpovídá zdravému rozumu", vytváří presumpci, podle níž má každý útočník či vetřelec v úmyslu způsobit značnou tělesnou újmu, a proto se mu lze beztrestně bránit i silou způsobující smrt.

"Osoba má právo neustoupit a čelit síle silou, včetně síly smrtící, pokud se důvodně domnívá, že je nezbytné tak jednat, aby odvrátila smrt nebo tělesnou újmu sobě nebo jinému," praví nový zákon.

Kritici však varují, že metoda nejdřív střílet a až pak se ptát povede k oživení mentality Divokého západu, zatímco stoupenci nové úpravy tvrdí, že stejné zákony má řada dalších států USA a zločinci si pak své jednání dvakrát rozmyslí.

Dosavadní zákonné omezení ukládá občanům, aby se při napadení na veřejném místě nejprve snažili odvrátit konfrontaci, nebo utekli, než podniknou jakýkoli čin na svoji obranu. "Jsem-li napaden, neměl bych mít povinnost utéci. To je nejlepší cesta, jak dostat ránu do zad," namítl předkladatel zákona, republikánský poslanec Dennis Baxley.

Přijetí zákona mohutně podporovala vlivná lobbistická organizace NRA (Národní sdružení vlastníků střelných zbraní).