Jan Pavel II. v tomto dokumentu také napsal, že přemýšlel o možnosti, že by byl pohřben v rodném Polsku. Zápis pochází z 80. let. Později je ale poupraven s tím, že nejde o závazek dávaný kardinálům. Jan Pavel II. vše spíše vystihuje jako prosbu. Výběr místa, kde bude nakonec pohřben, nechává na kolegiu kardinálů.

Zesnulý požádal rovněž své blízké, aby všechny jeho osobní poznámky spálili.

S testamentem se jako jedni z prvních ve středu seznámili kardinálové. Vatikánský mluvčí Joaquín Navarro-Valls uvedl, že Jan Pavel II. ho začal psát v roce 1979, sotva rok poté, co byl zvolen papežem. První zápis byl zanesen 6. března. Začíná slovy: Ve jménu Svaté trojice, Amen.

Dokument má patnáct stran a je psán v polštině. Často jsou do něj ale vkládány citáty z latiny, jež zpravidla pocházejí z Bible. Připomíná v mnohém velmi nepravidelný deník, hemží se totiž postřehy a osobními úvahami. Nechybějí ani papežova doporučení a úvahy o duchovním poslání katolické církve.