Přísná ustanovení zesnulý papež Jan Pavel II. včlenil do dokumentu Universi Dominici Gregis z roku 1996. Kromě nejpodrobnějšího návodu, jak postupovat při volbě papeže, jsou do dokumentu zahrnuty i tresty - až po exkomunikaci, tedy vyhoštění z katolické církve.

Kardinálové v době konkláve nesmějí používat telefony, faxy, internet, číst noviny, poslouchat rozhlas či televizi ani si s někým dopisovat. Jan Pavel II. tak chtěl zajistit, aby i v době mobilních telefonů probíhala volba papeže stejně jako po celá předcházející staletí v přísném oddělení od vnějšího světa.

Jednou z hrozeb je exkomunikace z církve. A to především pro osoby, které mají během konkláve přístup ke kardinálům-volitelům. Jde například o duchovní, jež zavazuje zpovědní tajemství, o dva lékaře, kteří budou povoláni v případě potřeby, a o personál zajišťující jídlo a úklid.

Nebezpečí indiskrétního jednání je o to větší, že prostor nadcházejícího konkláve se poprvé zvětšil na celý Vatikán, zatímco dosud se vztahoval jen na Sixtinskou kapli. I tato změna je dílem Jana Pavla II., který rozhodl, že místem, jež je "pod klíčem", tedy "con chiave" (konkláve) a kde se musí dodržovat slib mlčenlivosti, je nejen Sixtinská kaple, ale vlastně celý Vatikán.

Podle odhadů nyní ve Vatikánu čeká na jakoukoli zprávu 3,5 tisíce novinářů z celého světa.