Následovníka papeže Jana Pavla II. vyberou kardinálové mladší 80 let. Nového papeže musí schválit dvě třetiny z přítomných kardinálů.

Volbu je možno provést třemi způsoby. Zaprvé tzv. aklamací - všichni se jednomyslně shodnou na jediném kandidátovi; zadruhé delegováním - kardinálové pověří volbou vybraný výbor, který má lichý počet členů, min. 9, max. 15; zatřetí tajným hlasováním.

Zmíněné dva první způsoby jsou mimořádné, využívá se zpravidla třetího. Volitel při něm vloží lístek se jménem voleného do připravené urny. Není-li proces úspěšný, tj. nikdo neobdržel dvě třetiny hlasů, vše se opakuje. Každý den jsou dvě kola, ráno a večer. Právě takto má být zvolen i nástupce Jana Pavla II.