"Nebýt našeho nátlaku a dopisu, který jsme u příležitosti výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim poslali v lednu německému kancléři a jeho ministru zahraničí Joschkovi Fischerovi, tak by se situace možná ještě nepohnula," řekl včera Právu předseda správní rady České rady pro oběti nacismu Oldřich Stránský.

Reagoval tak na informaci od předsedy německé odškodňovací nadace Michaela Jansena, že v dubnu bude ukončena výplata zálohy ve výši 75 procent z nárokované částky posledním českým obětem a do konce června by měla začít výplata druhé splátky neboli doplatku zbývajících 25 procent.

Německý zákon o odškodnění nuceně nasazených povoluje vyplácet doplatek až tehdy, jakmile v zemi dostanou všichni oprávnění žadatelé první splátku, která v případě ČR činí 75 procent celkové částky, na kterou má ten který občan nárok. Podle některých informací však bylo zpoždění způsobeno i tím, že německý fond chtěl počkat, až také v Polsku budou s výplatou první splátky tak daleko jako Češi, což se prý zatím nestalo.

Pozdě, ale přeci

"Vítáme rozhodnutí, i když pro některé z obětí přichází pozdě, protože každý rok umírá deset procent obětí a jejich pozůstalí mají pak nárok jen na 60 procent částky, kterou měl dostat oprávněný žadatel," řekl Stránský. Připomněl, že nejdříve dostanou doplatek oběti z koncentračních táborů, káznic a věznic. Pak nuceně nasazení v Německu a nakonec ostatní, kterým právo na odškodnění bylo přiznáno.

Český představitel v kuratoriu německé nadace velvyslanec Jiří Šitler doufá, že druhá splátka bude všem českým obětem vyplacena ještě letos, čímž by bylo ukončeno odškodnění z německých zdrojů.