Rainier III. řídil malé knížectví od roku 1949. Má dvě dcery, Stéphanie a Caroline, a jediného 47letého syna Alberta, jenž je podle protokolu následníkem.

Rainier III. se narodil v Monaku 31. května 1923 jako potomek Pierra Grimaldiho, příslušníka rodu Polignaců, jednoho z nejstarších ve Francii, a monacké princezny Charlotte.

Vládnutí se již před časem ujal korunní princ Albert. Nástupnictví umožnila změna v zákoně v roce 2002. Podle ní může Albert moc převzít i přesto, že není ženatý a nemá děti - tj. potenciální nástupce. Hodnost by po jeho případné smrti přešla na synovce a neteře, tj. potomky jeho sester.

Knížecí rod panuje v Monaku už více než 700 let a je údajně nejdéle vládnoucí dynastií v Evropě. Jen výčet Rainierových šlechtických titulů by zaplnil celý odstavec, připomíná ČTK. Pro své zásluhy je nazýván "stavitel".