V pozadí posunutí papežova skonu je podle britského listu mocenské spiknutí ve Vatikánu, které má zajistit post příštího papeže konzervativní klice v katolické církvi. Zdržení zprávy mělo dopřát konzervativcům náskok při organizaci masového přílivu poutníků a také při mobilizaci konzervativních kruhů, které nemají zájem na změně kursu Karola Wojtyly.

"V získaném čase se podařilo konzervativcům zburcovat především polskou veřejnost a také různé konzervativní i charismatické proudy, od hnutí Opus Dei až po Nový katechumenát. Účast na pohřbu do jisté míry není spontánní, nýbrž jde o výsledek zákulisního tahání za nitky," řekl britskému listu nejmenovaný univerzitní profesor. Konzervativcům jde údajně hlavně o to, aby se podařilo uspořádat největší shromáždění v dějinách katolicismu, což by mohlo příznivě ovlivnit volbu budoucí hlavy církve. Ve zjitřené atmosféře by pak stoupenci tvrdé linie snáze prosadili právě svého kandidáta.

Jakkoli přehnané se mohou tyto úvahy zdát, britský deník upozorňuje, že se neobjevily na stránkách bulvárních deníků, nýbrž rozebírají se mezi prominentními a dobře informovanými "vatikanology".

Ačkoli úvahy o budoucím papeži jsou velmi spekulativní, chilský kardinál Jorge Medina v pondělí poodhalil svůj ideál, když prohlásil, že "každý papež musí být z podstaty věci konzervativec". Podle Telegraphu není sám - i mnozí další kardinálové volají po Janu Pavlovi II. v novém vydání.