Francouzský prezident Jacques Chirac zdůraznil papežovu "neotřesitelnou víru, příkladnou autoritu a obdivuhodný zápal". Uvedl, že Jan Pavel II pátral po smyslu věcí a prahnul po spravedlnosti.

Britský premiér Tony Blair připomněl, že papež byl uctíván lidmi napříč všemi vírami. "Stál na straně sociální spravedlnosti a utlačovaných, ať jako mladý muž během nacistické okupace Polska, nebo později, když se stavěl na odpor komunistickému režimu," uvedl Blair.

Generální tajemník OSN Kofi Annan řekl, že papež byl mužem "míru a velmi podporoval Spojené národy". "Měl nesmírnou starost o svět, ve kterém žijeme, a stejně jako já cítil, že válkou ztrácíme my všichni".

Podle izraelského vicepremiéra Šimona Perese prokázal Jan Pavel II. nejen velkého, ale také dobrého ducha. "I když představoval katolicismus, podařilo se mu díky jeho talentu a osobnosti zastupovat celé globální partnerství."

Upřímnou soustrast Vatikánu zaslali i představitelé muslimské víry. Nechybí mezi nimi ani vyjádření radikálního palestinského hnutí Hamás. "Chtěl Palestincům zajistit zákonná práva, svobodu a nezávislost," připomněl mluvčí organizace Samí Abú Zuhrí.

Havel: zemřel jako mučedník

Bývalý český prezident Václav Havel nazval papeže Jana Pavla II. "skvělým člověkem s velkým charismatem", jenž zásadním způsobem ovlivnil budoucí osud a politický řád dnešního světa. S hlubokou úctou se vyslovil o tom, jak Jan Pavel II. zápasil se svojí dlouhou nemocí, "protože život je největší dar, jaký nám byl dán".

"Jan Pavel II. zemřel jako mučedník, který dokázal způsobem, jímž prožíval neodvratný osud, ukázat nám všem, že není jen důležité přijmout svou smrt, ale že je neméně důležité do poslední vteřiny bojovat za to, aby člověk žil, protože život je největší dar, jaký nám byl dán," prohlásil Václav Havel.

Klaus: odešla osobnost

Současný prezident Václav Klaus označil zesnulého Svatého otce za jednu z nejvýznamnějších osobností soudobého světa.

"Byl to moudrý a citlivý člověk, který celý svůj život obětoval ideálům lásky k člověku, ideálům lidské dobroty, pokory a pomoci slabším, ideálům lidské svobody, důstojnosti a odpovědnosti," napsal český prezident.

 

Aleksander Kwašniewski, polský prezident:
"Velký papež, náš největší krajan, Svatý otec, otec všech - věřících i nevěřících i následovníků jiných náboženství, odešel."
George W. Bush, americký prezident:
"Dobrý a spolehlivý služebník boží byl povolán domů. Svět ztratil svého ochránce míru a svobody."
Tony Blair, britský ministerský předseda:
"Svět ztratil náboženského vůdce, jehož měli v úctě věřící i nevěřící. Byl inspirací, mužem neuvěřitelné víry, důvěryhodnosti a odvahy."
Jacques Chirac, francouzský prezident:
"Tato ráno hluboce poznamenalo Francii, stejně jako každého Francouze, který sdílí poselství katolické církve."
Václav Klaus, český prezident:
"Byl to moudrý a citlivý člověk, který celý svůj život obětoval ideálům lásky k člověku, ideálům lidské dobroty, pokory a pomoci slabším, ideálům lidské svobody, důstojnosti a odpovědnosti."
Václav Havel, bývalý český prezident:
"Jan Pavel II. zemřel jako mučedník, který dokázal způsobem, jímž prožíval neodvratný osud, ukázat nám všem, že není jen důležité přijmout svou smrt, ale že je neméně důležité do poslední vteřiny bojovat za to, aby člověk žil, protože život je největší dar, jaký nám byl dán."
Silvio Berlusconi, italský premiér:
"Jsme mu vděčni za těžkou a úmornou činnost, kterou vykonal v boji proti všem formám totality, násilí, útlaku a morálního úpadku, vše ve jménu hodnot katolické církve, které jsou nejvyššími hodnotami lidské důstojnosti a solidarity.
Kofi Annan, generální tajemník OSN:
"Vedle jeho role duchovního vůdce více než miliardy mužů, žen a dětí, byl neúnavným advokátem míru, průkopníkem dialogu mezí vírami a silou, která vedla vedla církev ke kritickému zhodnocení sebe sama."
Felipe Perez Roque, kubánský ministr zahraničí:
"Vždy jsme viděli papeže a vždy jej budeme vnímat jako přítele se starostí o chudé, bojovníka proti neoliberalismu a zastánce míru."
José Socrates, předseda portugalské vlády:
"Jan Pavel II. vždy stál na straně těch nejchudších, nejzranitelnějších a nešťastných, kteří zůstali mimo hlavní proud rozvoje.
Vicente Fox, mexický prezident:
"Jan Pavel II. byl výjimečný muž, jehož odkaz překoná generace."
Hugo Chávez, venezuelský prezident:
My katolíci si Jana Pavla II. budeme pamatovat jako cestujícího papeže... a měli bychom si jej pamatovat jako kazatele míru. Když Spojené státy napadly Irák, Jan Pavel II. to označil za nemorální a nezákonný čin."
Silvan Šalom, izraelský ministr zahraničí:
"Izrael, Židé i celý celý svět ztratil velkého vůdce usmíření a bratrství mezi vírami. Je to obrovská ztráta, nejen pro katolickou církev a stamiliony jejích věřících, ale taktéž pro lidstvo jako celek.