Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla, vybudoval z pohledu církevních kruhů rychlou kariéru. Ve 44 letech se stal arcibiskupem Krakova, o čtrnáct let později už vládl Vatikánu. V roce 1978 totiž nahradil  předchůdce Jana Pavla I., jenž setrval v úřadu jen 33 dní.

Dětství v Polsku

Wojtyla se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova v rodině důstojníka. V devíti letech mu zemřela matka.

Vystudoval gymnázium. V roce 1938 nastoupil na filologii Jagellonské univerzity v Krakově. Během války vystřídal několik dělnických profesí. Ve 21 letech mu zemřel otec a Wojtyla se rozhodl zasvětit život církvi.

V roce 1941 vstoupil do řádu bosých karmelitánů a v ilegálních kurzech studoval teologii. Vysvěcen na kněze byl až v roce 1946, další dva roky strávil na studiích v Římě.

I přes komunistický převrat se rozhodl vrátit do Polska, kde vyučoval na vysokých školách v Krakově a Lublinu etiku a morální teologii.

Prolomil několik tabu

Opravdovou církevní kariéru zahájil Wojtylova v roce 1958, stal se titulárním zástupcem biskupa v Ombi pro Krakov, v roce 1960 vikářem, v roce 1962 kapitulním vikářem krakovského arcibiskupství, 1964 - 1978 metropolitou a arcibiskupem krakovským. Kardinálem byl jmenován v roce 1967.

Šestnáctého října 1978 začal vládnout Vatikánu. Občanské jméno Karol Wojtyla nahradil Janem Pavlem II. Zmíněné datum prolomilo hned několik staletých tabu katolické církve: zesnulý Svatý otec byl prvním papežem slovanského původu, první neitalský papež od roku 1522 a nejmladší papež od poloviny 19. století.

Bojovník píšící verše

Jan Pavel II. měl i řadu koníčků. Volné chvíle nejraději trávil v horách, psal ale také velmi dobré básně. Podle BBC v mládí navíc uvažoval, že by se věnoval herectví.

Během úřadu navštívil více než 130 zemí, v přepočtu tak 27krát obletěl Zemi. Mimo Vatikán strávil tři roky. Jan Pavel II. blahořečil a svatořečil téměř dva tisíce osob, více než kterýkoli papež v minulosti.

Rekord drží se 20 tisíci vystoupeními na veřejnosti i v počtu přednesených projevů. Největší mši přitom sloužil ve filipínské Manile, kde si jej přišlo poslechnout 4,5 miliónu lidí.

Osmkrát poctil oficiální návštěvou své rodné Polsko, Československo a Českou republiku navštívil třikrát v 90. letech. Jeho nesplněným snem zůstalo Rusko.

Jan Pavel II. byl důsledným odpůrcem umělého přerušování těhotenství, rozvodů, homosexuálních svazků a volného soužití muže a ženy. Krátce před smrtí mimo jiné odsoudil rozhodnutí amerických soudů nechat zemřít těžce postiženou Terri Schiavovou.