"Je to katastrofa, tato zkáza povede k rozkolu v národě," reagoval okamžitě vůdce sefardské ultraortodoxní strany Šas Eli Jišaj. "Je to jako výbušný pás připravený k sebevražednému teroristickému útoku na židovský národ," zhodnotil verdikt přijatý sedmi z 11 soudců.

Vrchní aškenázský rabín Jona Mecger prohlásil, že je těžké uznat takovéto konvertity, "stejně jako je těžké uznat lékaře, který se stal doktorem během jednoho dne". V rozhovoru pro Izraelský rozhlas pak rabín ironicky dodal, že příště už bude možné konvertovat k judaismu snad i faxem.

Vnitřní spory

Nacionalistický poslanec Effi Eitam krok soudu v armádním rozhlase označil za "nepřátelské převzetí státu". Naopak sekulární a levicoví politici verdikt uvítali. "Konečně byl zlomen monopol ortodoxie nad konverzemi," prohlásil vůdce strany Jahad Josi Bejlin.

Různé formy judaismu sahající od "umírněného" reformního přes konzervativní až po ortodoxní, a především typ konverze dosavadních nežidů způsobují v Izraeli již desítky let rozepře, které jsou i katalyzátorem stále vyhrocenějších sporů mezi sekulární a náboženskou částí společnosti.

Už v roce 1999 Nevyšší soud posunul hranice, když umožnil zanesení neortodoxních konvertitů jako židů do registru obyvatelstva i na jejich průkazy totožnosti. Stát nicméně až dosud uznával pouze ortodoxní konverze schválené příslušným ortodoxní rabinátem, takže mimo hru zůstávaly např. statisíce reformních a konzervativních židů žijících v USA, kteří nemohli být uznáni za Židy ve smyslu Zákona o návratu.

Jde také o peníze

Zákon o návratu zpřístupňuje občanství a přistěhování do Izraele s příslušnými sociálními výhodami a úlevami všem lidem, kteří podle podmínek doloží etnický židovský původ podle náboženského (halachického) práva. Z náboženských konvertitů se vztahoval pouze na nové židy, kteří podstoupili velmi náročnou a přísnou ortodoxní konverzi, což nyní padlo.

"Stát nyní bude muset přistupovat shodně ke všem konverzím, takže již nemůže upřednostňovat ortodoxní," uvedl podle listu Ha'arec právník Gilad Kariv. V praxi to znamená i to, že velké finanční částky poskytované státní kasou ortodoxním institucím se rozlijí i k dalším židovským institucím zajišťujícím přestup k judaismu.