"Syna celá záležitost velice rmoutí," řekl Šmiták starší s tím, že "nejhůř nese zkreslování počátku neštěstí. On sám se žádného přestupku ani chyby nedopustil, plynový vařič svou neopatrností nepřevrhl - ve skutečnosti plamen přeskočil na trávu v důsledku silného větru."

Odpovědnost za to, že se oheň rozšířil do nezvládnutelných rozměrů, padá podle něj především na hlavu správy parku a také na chilské hasiče. Šmitáka podle jeho otce pomalost a liknavost prvních fází záchranných prací šokovala; stejný názor posléze převládl u chilské veřejnosti i v politických kruzích.

Šmiták starší je podanou žalobou CDE podle svých slov zděšen, protože syn na podobný případ zvláštní pojištění neuzavřel. Nedovede si představit, že by chilský soud mohl po synovi požadovat náhradu za něco, co nezavinil, a nepřihlédnout k podílu tamních odpovědných pracovníků.

Poukázal na vstřícnost, jakou syn bezprostředně po incidentu projevil, i na velkorysé gesto českých úřadů, jež chilské straně nabídly spoluúčast na obnově parku.