Žalobu podala takzvaná státní rada pro obranu, což je vládní agentura pověřená ochranou chilských zájmů. Soud nemá žádnou lhůtu, ve které musí rozhodnout.

Požadované náhrady by měly zahrnovat příspěvek na nové zalesnění zničené plochy a další "opatření" ve prospěch životního prostředí.

Požár vznikl v polovině února. Založil jej neúmyslně Čech Jiří Šmiták, jemuž se převrhl při přípravě polévky plynový vařič. Muž tábořil mimo vyznačený prostor.

Oheň během následujících dní zničil 16 tisíc hektarů parku. Provinilec po zaplacení pokuty 120 tisíc chilských pesos (asi 5 tis. Kč), stanovené soudem, odjel do Argentiny. [celá zpráva]

Pomůže také ČR

Podle chilských médií však na rozšíření požáru nesou vinu i hasiči a záchranáři, kteří reagovali příliš pomalu. [celá zpráva]

Na obnově poničených porostů se bude podílet také Česká republika. Zatím Chile přislíbila zhruba 11 miliónů Kč. Částka má být vyplacena z fondu pomoci rozvojovým státům. [celá zpráva]