Slovenským důchodcům vyplácelo ministerstvo kompenzační příplatek tisíc korun loni v létě.

" Příspěvek byl kompenzací pro důchodce žijící na Slovensku, kteří pocítili důsledky loňské deregulace cen. Z věcného hlediska je nesmyslné, aby důchodci žijící v zahraničí pobírající slovenské důchody dostali tento kompenzační příspěvek," uvedl Danko.

Diskusi o vyplacení příspěvku otevřeli důchodci v ČR pobírající důchod ze Slovenska. Původně žádali od české vlády, aby jim vyplatila stejný příplatek jako náhradu za zvyšování cen. Grossova vláda to odmítla.