Z evidovaných 1565 kauz byly tři pětiny namířeny proti židovské komunitě. Počet projevů antisemitismu se přitom z předloňských 600 zvýšil na 970.

Vloni ale nejvíce přibylo útoků proti lidem arabského původu a vyznavačům islámu - proti předloňským asi 230 jich v roce 2004 bylo 595.

Tři pětiny útoků CNCDH přičítá francouzské krajní pravici. Ta se na celkovém počtu projevů rasismu podílí třiceti procenty, zatímco v roce 2002 to bylo jen 14 procent.

Antisemitismus jako postoj

Vedle rasistických hrozeb evidovala policie 56 zraněných, z toho 36 z řad židovské obce. Loni bylo také zhanobeno 65 židovských a muslimských hřbitovů, synagog, mešit a modliteben, tedy zhruba jeden objekt každých šest dní.

Komise konstatuje, že útoky na Židy jsou velkou měrou dílem osob původem z Maghribu, ale že současně lze pozorovat menší souvislost těchto činů s konfliktem na Blízkém východě. Antisemitismus se údajně v určitých vrstvách stává stálým postojem.

Dvě největší obce v Evropě

Ve zprávě se uvádí, že devět z deseti Francouzů považuje rasismus za rozšířený jev a že dvě třetiny z nich jsou pro to, aby se proti němu rázně bojovalo. Na druhé straně ale například jen 22 procenta pohlížejí pozitivně na islám.

Ve Francii, která má asi 60 miliónů obyvatel, žije pět miliónů muslimů a kolem 700 tisíc Židů. V obou případech jde o nejsilnější obce v Evropě.