O narození infomoval tiskový mluvčí Hand For Hep Martin Fryč. Porod podle něj symbolicky vedl srílanský Dr. Dhamika. Spolupracoval na něm český tým doc. Donáta a srílanské porodní asistentky. Vše proběhlo bez komplikací, dítě křičelo hned po narození a jeho matka Kande Indrani je v pořádku.

Porody v polní nemocnici odlehčí katastrofálně přetížené nemocnici v Galle , když tsunami zničila porodnici na pobřeží.

Chlapcova rodina pocházející z Hikkadu byla také postižena tsunami. Tři její členové zemřeli a část jejich domu se zřítila. 

Denně 70 pacientů

Lékaři a sestry z dětské ambulance při svých výjezdech po táborech lidí bez přístřeší denně ošetří kolem 70 dětí i dospělých. V ambulanci s lůžkovou částí bylo dosud hospitalizováno 142 dětí, celkem jich mobilní tým ošetřil 2401. Oddělení české gynekologie a porodnice od otevření minulý týden využilo 92 žen.

Činnost dětských lékařů a porodníků bude pravděpodobně pokračovat alespoň do července 2005. Přispívají na ni sponzoři. Finanční prostředky se shromažďují na účtu 988 414 309 / 0800.