INBC konstatuje, že internetové lékárny ročně prodají několik miliard dávek léčiv, a to včetně omamných a psychotropních látek tvořících nyní většinu zisků provozovatelů.

Konzumenti přitom nepotřebují k jejich získání lékařský předpis. Snadno se tak dostanou k opiátům (např. oxycodon), stimulantům (amfetaminy) a benzodiazepinům (např. alprazolam a diazepam).

Lékárny na webu navíc nezaručují pravost a kvalitu léčiv, někdy nabízejí pouze napodobeniny.

Afrika a Asie - zdroje drog pro Evropu

Zpráva dále vyzývá mezinárodní společenství, aby pomohlo Africe. Právě tam jsou hlavní zdroje hašiše a marihuany pro evropské trhy.

Zmíněné látky stále patří k nejužívanějším na starém kontinentu. V Evropě je v posledních dvanácti měsících podle odhadů INBC užívalo 28,8 miliónu lidí, tj. 5,3 % celkové populace kontinentu.

Jak tvrdí zpráva, po třech posledních bohatých sklizních opiového máku v Afghánistánu stoupla v Evropě i spotřeba heroinu. Poptávka roste zejména v zemích východní Evropy a ve státech bývalého Sovětského svazu.

Podle oficiálních odhadů žije v Ruské federaci více než milión osob užívajících heroin; země se stala největším heroinovým trhem na starém kontinentě. Ve východní Evropě stoupá navíc obliba amfetaminů a MDMA (extáze).

Pochvala Nizozemsku za přísnost

INCB letos ocenila zpřísnění pravidel pro obchod s marihuanou v Nizozemsku. Kdysi vyhlášený ráj pro konzumenty tzv. lehkých drog v posledních měsících přitvrdil.

Tamní vláda vloni uznala, že v případě výrobků z kanabis "nejde o neškodné látky". Podle dnes zveřejněného dokumentu by se měl nyní Amsterdam zaměřit na snížení počtu "coffee shopů".

INCB sleduje každoročně plnění cílů boje proti drogám ve světě, které byly přijaty na zvláštním zasedáním Valného shromáždění OSN v roce 1998. Země se zavázaly zlepšit situaci do roku 2008. Výbor je nezávislý na OSN i národních vládách.