V poslední době vyvolala diskusi mj. ulice pojmenovaná po Franzi Dinghoferovi, někdejším starostovi a členovi nacistické strany NSDAP.

Nemá jít ale jen o bývalé nacisty, ale i o další jakkoli sporné historické osobnosti, například s antidemokratickým smýšlením nebo sklony k rasismu, xenofobii či antisemitismu.

Závěrečnou zprávu má komise předložit do června 2021 s tím, že sporné osobnosti budou rozčleněny do skupin podle míry jejich zatížení z minulosti. Vedení radnice pak případ od případu rozhodne, zda bude ulice přejmenována, nebo jestli k cedulím přidá vysvětlující štítky.