"Papež může vykonávat svou pravomoc, aniž by hovořil. Jde o projev vůle, který může být vyjádřen různými způsoby, písmem či gesty," zdůraznil kardinál Francesco Pompedda z Nejvyššího soudu apoštolské signatury jako vrcholné autority katolické církve.

Poznámky přebírají nejbližší

Psací náčiní leží na stolku přímo u papežovy postele. Jan Pavel II. tak může vyjadřovat své osobní potřeby i přání a především vést církev i přes potíže s řečí.

Písemné poznámky přebírají papežovi nejbližší střídající se u jeho lůžka. Jde především o papežova osobního tajemníka Stanislawa Dziwisze a jeho zástupce Mieczyslawa Mokrzyckého a také o oddanou sestru Tobianu, která má rovněž lékařský diplom.

Nejdůležitější písemná rozhodnutí jsou určena vatikánskému státnímu sekretáři kardinálovi Angelu Sodanovi. Ten po churavém papeži nyní převzal povinnosti spojené s každodenním chodem Svatého stolce.

Vatikán je na mlčení připraven

Jan Pavel II. měl problémy s mluvením již v předchozím období, proto vatikánská hierarchie není zaskočena a je přesvědčena, že papež může řídit záležitosti katolické církve i v situaci, že by mluvit nemohl.

Papež strávil podle Vatikánu na římské klinice Gemelli klidnou noc. Je  hospitalizován na jednotce intenzivní péče, ale dýchá bez problémů. Rychlé uzdravení popřál pacientovi i italský premiér Silvio Berlusconi. Po celém světě jsou nyní slouženy mše za papežovo zdraví.

Jan Pavel II. byl hospitalizován s dýchacími potížemi ve čtvrtek. Vpodvečer se podrobil operaci. [celá zpráva]