Král ve svém prohlášení se obrátil na každého, kdo"věří v demokracii", aby se přispěl k "míru a bezpečnosti". Uvedl přitom, že politici "se zpronevěřili demokratickým normám a hodnotám". Čin krále, který převzal moc do svých rukou je v zahraničí hodnocen velmi negativně, ze země odvolaly velvyslance Spojené státy, země Evropské unie i Indie. Dánsko už oznámilo, že ukončí hospodářskou pomoc zemi, o čemž uvažují i další státy. USA uvedly, že ukončí vojenskou pomoc poskytovanou zemi, pokud se moc nevrátí do rukou zvolení vlády.

Amnesty International varuje před narůstajícím porušování lidských práv zemi, kde jsou už léta aktivní maoističtí povstalci. Král zdůvodňuje převzetí moci do svých rukou právě nutností potlačit maoisty.

V zemi byla nastolena tvrdá cenzura a jsou zatýkáni odpůrci krále. Odpojení telefonů přitom brání i možnosti zavolat si lékaře nebo přivolat policii.