"(Některá) opatření byla trochu zmírněna. Spor se týkal zejména toho, které přestupky budou přímým důvodem k okamžitému zadržení řidičského průkazu. Důvodem bude například předjíždění na zakázaném místě nebo překročení rychlosti v obci o více než 30 kilometrů a mimo obce o více než 50 kilometrů v hodině," vysvětlil postoj kabinetu ministr vnitra Vladimír Palko.

Původní návrh policistům umožňoval, aby řidičské průkazy odebírali řidičům, kteří překročí rychlost mimo obec o více než 40 kilometrů v hodině. Postihy byly zmírněny na návrh ministra práce a sociálních věcí Ľudovíta Kaníka. Podle předlohy se počítalo s odebíráním průkazů i v situaci, kdy řidič "projede" značku "stůj, dej přednost v jízdě"; to ale ve vládě neprošlo.

Ministerstvo vnitra návrh zdůvodnilo tím, že právě kvůli zmíněným přestupkům nejčastěji dochází k úmrtím nebo zraněním na silnicích.

Návrh rovněž umožňuje úřadům nařídit zkoušky pro řidiče, kteří v období 12 po sobě následujících měsíců spáchají pět a více přestupků nebo například způsobí dvě a více dopravních nehod.