Podle Navarra-Vallse mohli lékaři na základě řady testů včetně počítačové tomografie vyloučit, že by Janu Pavlovi II. hrozilo další nové onemocnění. Jeho zdravotní stav označil za uspokojivý.

Papež v nemocnici strávil devět dní. Vůbec poprvé za 26 let svého pontifikátu se musel zříci kvůli chorobě včerejšího náboženského rituálu Popeleční středy ve svatopetrské bazilice.

Nyní ještě bude Jan Pavel II. odpočívat, aby nabral sil a nemusel o nadcházejících Velikonocích rušit svůj duchovní program, prohlásil Navarro-Valls.