Vatikánští činitelé rovněž přiznali, že papežův stav před hospitalizací byl daleko vážnější, než se mělo zato. "Málem se udusil. Jeho život visel na vlásku," řekl nejmenovaný zdroj.

Ačkoli druhý muž v církevní hierarchii kardinál Angelo Sodano prohlásil, že "hypotéza o odstoupení" je zcela v rukou papeže, který "ví, co má dělat", komentátoři usoudili, že o předčasném odchodu hlavy církve se nyní jedná na nejvyšší úrovni.

Podle kanonického práva papeže nelze nutit k odchodu, on sám však má právo úřad ze svobodného rozhodnutí opustit. Tímto krokem se nejvíce proslavil v roce 1294 papež Celestýn V., který pro pěti měsících na Petrově stolci přiznal, že se "na svou práci nehodí".