Muslimští věřící sbírají oblázky v předvečer tradičního rituálu kamenování satana. Letos proběhl bez větších incidentů. Zdroj: AP

Muslimové kamenují sloup symbolizující Satana v údolí Míná v Saúdské Arábii. Je to tradiční součást náboženské poutě hadždž. Zdroj: AP

Muslimský věřící si myje hlavu, kterou si nechal dohola ostříhat 20. ledna v saúdskoarabské Mekce u příležitosti letošní náboženské poutě.  Zdroj: AP

Poutě do Mekky se letos účastnilo 2,56 miliónu lidí. Díky rozšíření cest si však nával věřících oproti jiným rokům nevyžádal mnoho obětí. Zdroj: AP

Muslimští věřící se modlili také na Vrchu slitování (Džabal ar-rahma) v Arafatu u saúdskoarabské Mekky. Zdroj: AP