Hitler údajně rok před koncem druhé světové války nařídil generálovi Friedrichovi Ottovi Wolffovi, aby unesl tehdejší hlavu katolické církve. Ten však rozkaz odmítl provést a navíc papeže varoval.

Informaci obsahoval materiál sepsaný Wolffem v roce 1972. Dokument byl následně vložen do složky, kterou Vatikán sestavoval v rámci svatořečení Pia XII.

Hitler údajně únos plánoval kvůli tomu, že byl popuzen vstřícností katolíků vůči Židům. Právě tato církev totiž v Evropě během 2. světové války ukryla tisíce Hebrejců. Papež měl být internován na hradě v Bádensku-Württembersku.

Pius XII. zastával pontifikát od roku 1939 do roku 1958. Při vánočním kázání odmítl vraždění z důvodu rasy nebo náboženství. Jeho kritici mu však vyčítají, že nikdy otevřeně proti Hitlerovi nevystoupil, a to i přesto že věděl o chodu vyhlazovacích táborů.