Nahrávky byly pořízeny mikrofonem připevněným na Huygens během přistávání sondy, tj. v pátek odpoledne SEČ.

Vědci je po obdržení následně laboratorně zpracovali. K ojedinělým zvukům uvedli, že k jejich shromažďování docházelo v různém čase. Vše  bylo následně spojeno v celek až na Zemi.

Dvě nahrávky

Záznamy jsou dostupné na internetových stránkách ESA.

K prvnímu z nich specialisté uvedli, že právě tyto signály - znějící lidskému uchu jako výrazné šumy - by slyšel člověk, kdyby mohl být v době průchodu Huygens atmosférou Titanu na palubě sondy.

ESA na svých stránkách nabízí také druhou nahrávku - zvuky těsně před přistáním sondy. Jde o ozvěny, které dostával její radar jen několik kilometrů nad Titanem, když "ohmatával" terén.

Vědci jsou na základě získaných signálů schopní přesně rekonstruovat povrch Titanu, kde sonda přistála.

Oba zveřejněné záznamy trvají více než minutu; konkrétně průchod atmosférou 1:42 a ozvěny radaru 1:03.