Po několika minutách se nicméně kontinent znovu vrátil do výchozí polohy. Vzhledem k pomalosti posunu ho lidé nemohli zaznamenat.

"Na tak vzdálené zemětřesení je to ale mimořádně velký pohyb," komentuje výkyv ústav spadající pod Univerzitu v Karlsruhe.

Vědci tu zároveň potvrdili, že v důsledku zemětřesení bude celá planeta ještě dlouho vibrovat. Její záchvěvy v desetiminutovém rytmu potrvají až do podzimu a Země se při nich bude vychylovat střídavě na jednu a druhou stranu asi o tloušťku papíru.

"Je to jako u zvonu: když se do něho jednou udeří, nějakou dobu zní," řekl Rudolf Widmer-Schnidrig ze Schiltachu.