V budoucnu ho nahradí 4. listopadu Den národní jednoty upomínající ukončení polské intervence v Rusku v roce 1612.

Podle přijatého zákona se dále ruší Den ústavy 12. prosince a zůstává jen podobný svátek - Den nezávislosti 12. června. Ruší se i svátek 2. května a zůstává jen Svátek práce 1. května.

Naopak nynější sváteční dny 1. a 2. ledna se prodlužují na pětidenní období od 1. až do 5. ledna. Návrh byl v dumě schválen 327 hlasy proti 104. Předpokládá se, že jej urychleně podpoří i horní komora tak, aby zákon mohl podepsat prezident Vladimir Putin ještě před koncem letošního roku.