Jim Monaghan, Niall Connolly a Martin McCauley se od června, kdy se proti rozhodnutí nižšího soudu odvolala kolumbijská vláda, ukrývali někde v Kolumbii. Avšak podle generálního prokurátora Luise Camila Osoria již ze země uprchli.

"Bohužel víme, že opustili zemi, ale budeme se snažit je najít a učinit spravedlnosti zadost," řekl Osoria. Muži byli zadrženi na letišti v Bogotě v srpnu 2001. Měli u sebe britské pasy. Patřili k IRA a v jižních, povstalci kontrolovaných oblastech Kolumbie, učili rebely mimo jiné vyrábět nálože.

FARC dlouhodobě bojuje proti vládě a je v zemi pokládaná za nejvlivnější. Hlásí se k ní sedmnáct tisíc mužů.

Změna rozsudku

Nejvyšší soud včera zvrátil čtvrtečním rozhodnutím červnové rozhodnutí nižší soudní instance, která Iry osvobodila.

Rozsudek byl tehdy zdůvodněn tím, že se jim nepodařilo prokázat vinu. Prohřešili se údajně jen vlastnictvím zfalšovaných pasů. Rozhovory s povstalci členové IRA popřeli. Údajně se při pobytu u FARC snažili povstalce přesvědčit k "mírovým rozhovorům". Pokus selhal.

Soud nově klasifikoval jejich počínání jako "mimořádně závažné pro společnost".

Byli odsouzení k 17 rokům vězení a každý z nich má zaplatit i finanční pokutu: Connolly a Monaghan v přepočtu 225 tisíc dolarů (asi 5,4 mil. Kč) a McCauley 190 tisíc dolarů (asi 4,6 mil. Kč). Jak Conolly, tak McCauley byli za své aktivity již trestáni, a to v 70. letech za útoky v Severním Irsku.