Podle sedmidílné mezinárodní stupnice INES byla radiační havárie v roce 1977 dodatečně zařazena do čtvrtého stupně. Černobyl dosáhl sedmého stupně.

Podle starosty ceny místních pozemků a staveb jsou po havárii nízké, stát nepodporuje zdejší cestovní ruch a negativní dopad pociťují i místní zemědělci.

"Kdyby byl na výrobku nápis, že je z Jaslovských Bohunicí, lidé by ho moc nekupovali. Nikde v kulturním světě se nemůže stát, že by nebyla náhrada škody tam, kde se stala jaderná havárie," říká starosta.

Záznamy mlčí

V kronice obce se o havárii prakticky nepíše. "Atomová elektrárna A1 je už v provozu, ale vedení elektrárny nemůže být spokojeno, protože se zjistilo, že je velmi poruchová. Vložily se do ní těžké milióny a dnes nesplňuje určené parametry," praví zápis z roku 1977.

Až o rok později je v kronice zmínka, že JE "byla pro poruchu uzavřena".

Kniha 40 let atomových elektráren na Slovensku uvádí: "První vážnější poruchou bylo 5. ledna 1976 vystřelení palivového kompletu z jednoho kanálu reaktoru při výměně paliva za provozu. Druhá porucha se stala při výměně paliva 22. února 1977. Při nehodě se poškodily některé technologické prvky a prototypové zařízení přestalo být způsobilé pro další provoz."

Závazek k Unii

SR se Unii zavázala, že JE Jaslovské Bohunice V1 a V2 v letech 2006-8 odstaví. A1, jejíž stavba byla zahájena v roce 1958 a která elektřinu začala dodávat v roce 1972, byla postupně odstavena už po roce 1977.