"Víc než miliarda dětí je okradena o zdravé a bezpečné dětství, jak to slibuje úmluva z roku 1989 týkající se dětských práv," zdůraznila při prezentaci zprávy generální ředitelka fondu Carol Bellamyová.

"Příliš mnoho vlád přijímá s plným vědomím taková rozhodnutí, která fakticky mají za následek újmu v neprospěch dětské populace," dodala.

UNICEF ve spolupráci s badateli z Londýnské školy ekonomických studií a z bristolské univerzity vypracoval seznam základních nedostatků, jež zatěžují budoucnost dětí.

Hlad, AIDS a války

Dokument uvádí, že 90 miliónů z nich trpí hladem a 270 miliónům se nedostává ani základní zdravotní péče.

Odpovídající bydlení je v současnosti odepřeno 640 miliónům dětí, 400 miliónů strádá nedostatkem pitné vody a 500 miliónů se musí obejít bez hygienického zařízení.

Kromě toho 300 miliónů dětí nemá přístup k informacím a 140 miliónům - především dívkám - je odepřeno školní vzdělání.

Bohatství, i chudoba

Chudoba se přitom neomezuje pouze na rozvojový svět. Mezi posuzovanými zeměmi figuruje 11 průmyslově rozvinutých států, v nichž neustále vzrůstá počet dětí žijících v rodinách s nízkým příjmem.

Nejvíce z nich podle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vyrůstá v chudobě Mexiku, a to 27 %; následují USA, kde jich živoří 21,9 %; dále Itálie s 16,6 %; Velká Británie s 15,4 %; Kanada s 14,9 % a Polskem se 12,7 % strádajícími dětmi.

Zpráva UNICEF také poukazuje na tragickou skutečnost, že téměř polovina ze 3,6 miliónu osob, které byly v letech 1990 až 2003 zabity ve válkách, jsou právě děti. Na světě se přitom v tomto období vedlo nejméně 55 ozbrojených konfliktů.