Podle dokumentu padlo 3,75 miliónu kubíků dřeva ve státních a 950 tisíc kubíků v soukromých lesích.

Celkové škody by ale podle ministra zemědělství Zsolta Simona měly být známy až příští týden.

"V částce 1,8 miliardy jsou zahrnuty náklady na vysazení stromů i na jejich desetileté ošetřování," řekl Simon. Podle zprávy vichřice postihla lesy o rozloze téměř 330 tisíc hektarů.