"Byl tam hrozně hustý kouř a chodby byly úplně tmavé," řekl mluvčí hasičů Larry Langfold. "Nevěděli jsme, kde mohou být lidé schováni, a tak jsme budovu prohledávali patro po patru.

Jim Ruben, který pracoval v 36 patře a se skupinou dvanácti lidí sestupoval dolů, uvedl: "Hustý dým byl ve všech patrech. Šířil se ventilací. V jednu chvíli se nedalo dýchat, ale hasiči na nás stále křičeli ´pokračujte, pokračujte´. Každý tedy pokračoval."

I po několika hodinách se z budova stále valil hustý dým. Boj s požárem v budově z roku 1934 komplikoval fakt, že nebyla vybavena automatickými hasicími zařízeními, jen hydranty.