"Zpráva nás postavila před otřesný fakt - politické věznění a mučení se stalo státní politikou, což je naprosto nepřijatelné a cizí chilské historické tradici," řekl prezident.

Komise zdokumentovala svědectví zatím 28 tisíc osob, podrobených celkem 18 metodám fyzického a psychického trýznění.

Mezi obětmi bylo 3400 žen, jež byly ve většině případů navíc i znásilněny. Vojáci a policisté se nevyhýbali ani trýznění dětí - 88 obětí byly děti, často mladší 12 let.