"Konstatace z posudku platí jak pro vztah Německa s Polskem, tak i pro vztah s Českou republikou," řekl Schröder. Gross k tomu dodal, že česká právní pozice vůči majetkovým požadavkům odsunutých je ještě pevnější než polská.

Gross podle diplomatického zdroje přivezl Schröderovi do Berlína jako pozornost kopie unikátních dokumentů, kterými čs. vláda ve 30. letech minulého století vybavila předsedu tehdejší německé soc. dem. strany (SPD) Ericha Olenhauera, jenž spolu s dalšími členy vedení strany žil tehdy v ČSR v emigraci kvůli nacistickému režimu v Německu.

Oba šéfové vlád konstatovali, že v mezistátních stycích, jež jsou velmi přátelské, "nejsou žádné politické problémy". Proto se také věnovali hlavně evropským otázkám. Schröder jmenoval tři hlavní okruhy, na nichž se shodli - zahájení rozhovorů o vstupu Turecka do EU, zakončení přístupových jednání Rumunska a Bulharska a naplňování paktu stability a růstu.

Pohyb pracovních sil projednají experti

Právě při posuzování tohoto paktu je podle kancléře třeba klást důraz na ekonomický rozvoj a na to, jak chápat kritérium k rozpočtovému deficitu, který by neměl přesahovat tři procenta z hrubého národního produktu země.

Gross doplnil, že jistý čas zabrala také imigrační politika, "protože to je téma, které bude pro Evropu v nadcházejících letech velmi důležité".

Na otázku Práva, zda také projednávali problém volného pohybu pracovních sil, kancléř přiznal, že "si vyměnili zásadní pohledy na tuto otázku, které jsou rozdílné." Nyní je podle něj důležité zjistit, "zda na základě těchto rozdílných pozic lze nalézt v praxi řešení, jež mohou být nápomocna při hledání východiska". K tomu by se měli sejít a vyjádřit odborníci.