Uváděná statistika zachycuje počet povolení vydaných žadatelům o dlouhodobější práci. Naopak opomíjí tzv. sezónní pracovníky.

"Posily z východu" pracovaly zejména v zemědělství. Povolení lidé získávali u speciálního úřadu na tři až šest měsíců. Po uplynutí určené doby musejí opustit zemi - vrátit se za prací ale poté mohou kdykoli.

Oslo svým liberálním přístupem k uvolňování pracovního trhu nechalo daleko za sebou okolní státy: Švédsko, Finsko a Dánsko. První jmenovaný stát vydal od května do října dva tisíce povolení k práci, zbylé dvě země každá pouze kolem tisíce.

Norsko, řadící se díky zásobám nerostných surovin k nejbohatším zemím světa, odmítlo dvakrát v referendu členství v EU. S Unií ale úzce spolupracuje, mimo jiné jako člen EHS.