ÚPN zveřejní rovněž seznamy spolupracovníků a zaměstnanců StB. Ty by měly odhalit nejenom krycí, ale také skutečná jména.

Na internetu budou rovněž takzvané objektové registry uvádějící například církve nebo řády, jež tajná policie sledovala.

Na seznamech se mohou ocitnout nejenom Slováci, ale i občané jiných států, především pak České republiky. V jejich případě podle slovenských zákonů platí pouze jedno omezení: na internetu musí být "začerněno" datum jejich narození.

Příští rok chce ÚPN oficiálně požádat Prahu o předání zbytku písemností, které se týkají Slovenska a jeho občanů.

Záznamy jsou dostupné na internetové adrese: http://www.upn.gov.sk/