Lékaři budou po dobu více než dvou let podávat pacientům substance potlačující sexuální pud, což by do budoucna mělo zabránit recidivě zločinů, kterých se v minulosti dopouštěli. Podle ministra přitom nepůjde o definitivní kastraci, protože - jak dodal - podávané léky nebudou mít nezvratný účinek.

Perben to odůvodnil citelným nárůstem počtu sexuálních deliktů. Za tyto zločiny si dnes ve Francii odpykává tresty 22 procent všech vězňů, přičemž tři čtvrtiny z tohoto podílu se provinily na nezletilých osobách. V roce 1980 tvořili sexuální delikventi osazenstvo věznic pouze z pěti procent.

Pouze recidivisté

"Vzhledem k tomuto vzestupu je naléhavě nutné najít nové prostředky," řekl Perben. Zdůraznil, že vzorek dobrovolníků byl vybrán výhradně z okruhu recidivistů, jejichž agresivní chování by nebylo možné zvládnout psychoterapeutickými či dosavadními farmakologickými postupy.

Cílem testu, který budou provádět experti z Národního ústavu pro zdraví a lékařský výzkum (Insrem), je získat licenci pro uvedení medikamentů na trh. "Jestliže se ukáže jako účinný a u pacientů nenastane žádná recidiva, bude to znamenat důležitý pokrok," prohlásil ministr s tím, že bývalí delikventi se tak již neuchýlí k novým zločinům a také společnost bude lépe chráněna.

Francii v posledních letech šokovalo několik otřesných případů sexuálního zneužívání a násilí. Policie například stále ještě vyšetřuje počínání lesníka Michela Fournireta, který se sám přiznal k vraždě nejméně devíti mladých žen.