Vědci vyzkoušeli účinky látky nejdříve na krysách a králících. Část z nich při pokusech založených na vdechování antraxu naočkovali geneticky vyvinutým léčivem ABthrax, zbylé jedince vystavili účinku jedu přímo. Zvířata, v jejichž krvi nová látka kolovala, testy přežila bez potíží. Druhá skupina zaznamenala téměř stoprocentní úmrtnost.

Podobné výsledky odborníci zaznamenali i v případě primátů. Společnost sídlící ve státě Maryland ve městě Rockville o léčivu na základě několikaletých výzkumů tvrdí, že k zastavení bujení nebezpečných spor stačí už jedna jediná dávka podaná včas, tj. před napadením těla bakteriemi.

Vakcína by na trh mohla jít za pár let

ABthrax zabraňuje antraxu v napadání buněk tím, že smrtící antraxové toxiny váže na povrchu napadených buněk. Ty posléze nemohou vniknout dovnitř a zničit je. HGS se již kvůli schválení léku obrátila na Federální úřad pro potraviny a léčiva. Na trhu by se pak mohla látka objevit řádově do několika let.

Vakcína byla vyrobena za podpory vlády Spojených států, která na vše uvolnila šest miliard dolarů (asi 180 mld Kč), jež mají být utraceny během deseti let. Vakcína má v budoucnu ochránit především vojáky, a to až na osmnáct měsíců.