"Ve světle polského, německého ani mezinárodního práva neexistují nároky na takové odškodnění," shrnul Belka a dodal, že to potvrdila závěrečná zpráva expertní komise, která měla zkoumat takto vznášené žaloby.

Komise byla ustavena poté, kdy organizace odsunutých Němců Preussische Treuhand pohrozila Polsku žalobami na vrácení poválečně konfiskovaného majetku u mezinárodních soudů.

Spolky odsunutých odvozují z údajné protiprávnosti odsunu právo každého žádat navrácení svého majetku. Sejm naopak vyzval vládu, aby po Německu žádala válečné reparace.

Oba šéfové vlád zároveň oznámili jmenování vládních koordinátorek pro lepší porozumění v polsko-německých stycích. Za Polsko jí bude Irena Lipowiczová, za Německo Gesine Schwanová.