Země, které protokol podepsaly se zavazují, že do roku 2012 sníží emise skleníkových plynů o 5,2 procenta pod úroveň z roku 1990.

Podmínkou toho, aby protokol začal platit, bylo, aby jej podepsalo alespoň 55 procent zemí, které produkují minimálně 55 procent emisí. Podpis Ruska, jako jednoho z největších světových znečišťovatelů ovzduší, byl zásadní poté, co dřívější souhlas s protokolem odvolal současný prezident USA George Bush.

Rusko se netají tím, že ratifikuje Kjóto výměnou za to, že mu evropské země, které jej hlavně prosazovaly, umožní vstup do Světové obchodní organizace.

Kjótský protokol schválila už koncem září ruská vláda. [celá zpráva] Parlamentu, kde má vládní strana Jednotné Rusko většinu, se na protokolu shodla bez vážnějších debat. Ruku pro zvedlo 334 ze 450 přítomných poslanců.