K opětovnému schválení zákonů je potřeba 76 hlasů ve 150členném parlamentu. Vládní koalice nedisponuje nadpoloviční většinou křesel a bude muset pravděpodobně vyjednávat s nezávislými poslanci, z nichž je však velká část proti reformě, jak ji předložil ministr zdravotnictví Rudolf Zajac.

Parlament schválil zdravotnickou reformu koncem září. Nové zásady měly definitivně ukončit období bezplatného zdravotnictví na Slovensku. Reforma totiž měla zavést přímé platby za léčení řady nemocí. Z 11 tisíc chorob měly být jen dvě třetiny plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jedná se o závažná onemocnění, jako jsou cukrovka, rakovina, onemocnění srdce a podobně.

K léčení nemocí, které bezprostředně neohrožují život, měl pacient přispívat určitou částkou. Připlatit by si například měl při rýmě, chřipce, onemocnění ucha, oka, či menších úrazech.

Počítalo se s úlevami pro sociálně slabší a děti. Zvýhodněni měli být také lidé, kteří pravidelně chodí na preventivní prohlídky. Například v případě léčby zubního kazu měla být léčba bezplatná, pokud pacient absolvuje každý rok preventivní prohlídku. S vyššími poplatky měli naopak počítat kuřáci a alkoholici. Seznam státem plně hrazených diagnóz měla vláda jednou ročně měnit a doplňovat.

Ze zdravotních pojišťoven, které jsou dosud veřejnými institucemi, se měly stát akciové společnosti s 51procentní účastí státu. Pojišťovny měly uzavírat smlouvy s nemocnicemi, které jim nabídnou co nejvýhodnější ceny za jednotlivé zdravotnické služby. Činnost a hospodaření pojišťoven měl kontrolovat speciální úřad volený parlamentem.