Podle WHO patří "otravy vnitřním vzduchem" k nejčastějším příčinám smrti v rozvojových státech.

Otevřené ohně, primitivně zbudované sporáky uvnitř chatrných obydlí nemají často ani odvod kouře. Těžký, jedovatý dým proto volně stoupá ke stropu a uniká otvorem ve střeše.

Zpráva odhaduje, že ročně takto zemře kolem 1,6 miliónu lidí. Na vysoké úmrtnosti má svůj podíl zejména používané pevné palivo. Stovky miliónů lidí stále používají zejména dřevo, uhlí a sušený trus hospodářských zvířat.

Odborníci WHO zjistili, že povolené normy kysličníku uhelnatého jsou překračovány až pětsetkrát. Ženy a děti čelí nebezpečí dlouhé hodiny, den co den. Dávky přitom v průměru odpovídají  dvěma vykouřeným krabičkám cigaret denně.

Na výběr ale rodiny v rozvojových státech  nemají: netopit znamená nevařit a nejíst.

Koktejl jedovatých zplodin uvolňovaný během hoření nejen zabíjí, ale i vážně ohrožuje zdraví lidí. Téměř zdvojnásobuje výskyt respiračních onemocnění, mj. bronchitidy a zánětu plic.