Autofagie představuje rozklad proteinů. Jedná se o proces, kdy buňka stravuje své vlastní části, aby dokázala přežít období nedostatku potravy nebo se ubránila před infekcí viry či bakteriemi. Jedná se velmi starý proces recyklace buněčných částí.

Ósumi objevil geny, které jsou za rozklad proteinů zodpovědné, a prokázal, že za řadu onemocnění mohou chyby právě v těchto genech. Vědci tak nyní mohou vyvíjet léky, které dokážou autofagii v případě potřeby, například u onokologicky nemocných pacientů, zastavit.

„Ósumiho objevy vedly k novému paradigmatu v našem pochopení, jak buňka recykluje svůj obsah,“ uvedl Nobelův výbor ve svém zdůvodnění. „Jeho objevy otevřely cestu k pochopení základního významu autofagie v mnoha fyziologických procesech, jako je adaptace na hladovění nebo reakce na infekci,” píše se ve zprávě.

Ósumi, který se narodil v roce 1945, vyrůstal v poválečném Japonsku, kdy země trpěla značným nedostatkem. Vystudoval na univerzitě v Tokiu. V letech 1974 až 1977 působil na Rockefellerově univerzitě v New Yorku. Poté se vrátil do Japonska.

Loňskou Nobelovu cenu získali tři parazitologové – irský vědec působící v USA William C. Campbell, Japonec Satoši Ómura za výzkum hlístic a Číňanka Tchu Jou-jou za výzkum přispívající k léčbě malárie. [celá zpráva]