"Musíme mít odvahu bojovat za mír tak dlouho, dokud existuje jiskřička naděje, že válku lze odvrátit," řekl Schröder. "Spolu s našimi francouzskými přáteli, Ruskem a Čínou jsme více než přesvědčeni, že Irák může a musí být odzbrojen mírovými prostředky. Stále ještě existuje možnost vyřešit tento konflikt mírovou cestou."

Kancléř žádá prodloužení inspekcí

Kancléř také připomněl, že ničení iráckých zakázaných raket Samúd-2 dokazuje, že Irák začal "se skutečným odzbrojováním". Také zprávy zbrojních inspektorů OSN z minulých týdnů dokazují, že Irák spolupracuje "lépe a efektivněji". Kancléř proto požaduje prodloužení inspekcí OSN v Iráku, s jehož pomocí lze dosáhnout trvalého a ověřitelného odzbrojení Iráku. "Měli a stále máme právo trvat na logice míru, než se přiklonit k logice války," zdůraznil Schröder.

Schröder chce sankce pro ty, kdo odmítnou práci

V domácí, s napětím očekávané části prohlášení se Schröder věnoval především opatřením k povzbuzení hospodářské konjunktury. Investiční program, s nímž kancléř seznámil poslance, by měl zahrnovat asi 15 miliard euro. Investice mají jít zejména na komunální úroveň a na sanování soukromé bytové výstavby.

K potírání stávající vysoké nezaměstnanosti Schröder navrhl pro malé podniky zaměstnávat nové lidi na časově omezené období bez ochrany před výpovědí. Současně chce rudo-zelená vláda vystupňovat nátlak na nezaměstnané, aby počítali se sankcemi, pokud odmítnou nabízenou práci. Navíc má podpora v nezaměstnanosti pro dlouhodobě nezaměstnané klesnout na úroveň sociální podpory.