Kritici blahořečení upozorňují, že monarcha byl zodpovědný za nasazení bojových plynů v první světové válce. Důvodem blahořečení podle Vatikánu je, že s osobou císaře, jenž zemřel v roce 1922 ve věku 34 let, souvisí "nejméně jeden" zázrak.

Císaře označil papež ve svém projevu za mírotvorce a příklad pro dnešní evropské politiky.

Kromě Karla I. blahořečil nejvyšší představitel katolické církve německou vizionářku Annu Catherine Emmerickovou (1774 - 1824), u které se objevila stigmata. Takzvané beatifikace se dočkali také dva Francouzi, kazatel a mnich, a jedna italská misionářka.