USA už dříve podpis odmítly. Podle jejich argumentace by omezení škodlivin příliš omezilo jejich ekonomiku.

Bez podpisu Ruska nebo USA by protokol vůbec nevstoupil v platnost. Podmínkou totiž bylo, že jej musí podepsat alespoň 55 zemí, které produkují 55 procent světových emisí.

Kjóto musí po vládě schválit ještě ruský parlament. Mělo by ale jít jen o formalitu, protože většinu v zákonodárném orgánu má prokremelská strana Jednotné Rusko. 

Jedna z největších zemí světa podle některých informací vyměnila ratifikaci Kjóta za to, že EU, která je jedním z hlavních propagátorů dokumentu, podpoří její vstup do Světové obchodní organizace (WTO).

Protokol přijatý v japonském Kjótu v roce 1997 určuje průmyslovým zemím, o kolik mají do období 2008 až 2012 snížit emise takzvaných skleníkových plynů. Konkrétně se jedná o oxid uhličitý, oxid dusný, metan a fluorované uhlovodíky. Produkce oxidu uhličitého se má například do roku 2012 snížit o 5,2 procenta vůči úrovni z roku 1990.