Jak informovala Slovenská televize, za provizorním řešením je nedostatek finančních prostředků.

"Je to tady někdy jako na sportovním zápase, ale pomáhá to. Podle zvuku už víme, který pacient píská," říká jedna ze sestřiček.

Pacienti si zavedení píšťalek pochvalují, ale někteří vzhledem k celkové slabosti pískat nemohou. Za ty píská spolupacient.