K přijetí novely bylo zapotřebí jak souhlasu většiny Švýcarů, tak i většiny ze 26 švýcarských kantonů.

Z 22 kantonů a polokantonů, kde bylo sčítání hlasů ukončeno, se 13 vyslovilo proti oběma návrhům. Proti se jasně vyslovily německy hovořící kantony na severu a východě země (65 procent obyvatel) a italsky hovořící kanton Ticino na jihu. Frankofonní kantony na západě alpské republiky (25 procent obyvatel) se naopak vyslovily pro naturalizační zákon.